Hvad er symptomerne på fnat?

Kløen er det helt dominerende symptom. Den er mest udtalt om natten.

Der kan ses områder med følger efter kradsning, fx små hævelser (papler), og du kan ofte også se midegangene.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Fnat er en af de mest kløende hudlidelser. Personer med fnat beskriver ofte kløen som ulidelig. 

Hvordan stilles diagnosen?

Fnat kan ligne en lang række andre hudsygdomme.

For at kunne stille diagnosen sikkert, skal lægen identificere en scabiesmide (fnatmide) eller æggene ved undersøgelse i mikroskop eller med et dermatoskop (en slags håndholdt mikroskop). I praksis kan dette være tidskrævende og vanskeligt. 

Hvis du har været udsat for fnat, hvis nogen i omgivelserne har fnat, øger det sandsynligheden for diagnosen markant.

I enkelte tilfælde kan den typiske sygehistorie og udslættet være tilstrækkeligt til at stille diagnosen med stor grad af sikkerhed.

Hvorfor får du fnat?

Årsagen er smitte med miden med navnet Sarcoptes scabei var hominis. Denne mide er kun 0,3-0,4 mm lang, og kan derfor knapt ses med det blotte øje. Hunmiden graver gange og lægger æg i gangene.

Scabiesmiden overføres fra person til person ved tæt kontakt.

Scabiesmiden overlever kun sjældent i sengetøj eller andre tekstiler, og da højst i 3-4 døgn. Dette kan være smittekilden i nogle tilfælde.

Udslættet og kløen skyldes en allergisk reaktion mod miden og dens affaldsprodukter. Denne reaktion kommer 2-6 uger efter, at du er blevet smittet.

Hvilken behandling er der?

Hvad kan du selv gøre?

  • Sengetøj, håndklæder og tøj skal vaskes ved 60 grader
  • Såfremt tøjet ikke kan vaskes ved 60 grader, bør det henstå urørt (fx i en plasticpose) i 4 døgn i rumtemperatur og lav luftfugtighed, eller 1 uge ved lavere temperaturer eller høj luftfugtighed
  • Større beklædningsgenstande og overtøj, dyner, tæpper, puder og madrasser luftes godt og køligt og sættes bort i minimum 3 døgn, evt. op til 1 uge ved lavere temperatur og højere luftfugtighed
  • I eget hjem: Det er usikkert, hvor hurtigt fnatmider dør i almindelige frysere. Det anbefales derfor ikke at fryse genstande
  • Miden vil dø efter 4 døgn uden kontakt med hud

Hvordan undgår jeg at få eller forværre fnat?

Tæt kontakt med en anden person, der har fnat, kan medføre smitte. Hvis du har mistanke om smitte, kan du opsøge lægen og blive undersøgt. Det er meget vigtigt at følge vejledningen for behandling nøje. På den måde undgår du, at sygdommen vender tilbage, og du undgår at smitte andre.

Børnehave/skole

Smittefaren ophører hurtigt ved behandling. Børn kan derfor gå i skole/børnehave dagen efter, at behandlingen er gennemført.

Hvordan udvikler tilstanden sig?

Effekten af behandlingen er god. De allerfleste bliver raske, hvis behandlingen gennemføres korrekt.

Enkelte kan reagere på lokalbehandlingen med hudirritation. Kløen og udslættet som følge af scabiesmiden kan vare i 4-6 uger efter behandlingen, men aftager efterhånden.

Det er vigtigt at huske på, at fnat ikke forsvinder af sig selv. Hvis lægens råd følges og behandlingen gennemføres omhyggeligt, er behandlingen dog oftest vellykket.

Hvis behandlingen ikke lykkes, kan det skyldes at behandlingen ikke har været gennemført helt korrekt, men der kan også være tale om ny smitte. Se ovenfor under “medicinsk behandling”.